SKIL er på våruka i Tønsberg

Senter for Kvalitet i Legekontor er på plass i Tønsberg og allmennmedisinsk våruke. Vi her her for å være tilgjengelig for deg som vil vite mer om SKIL, kvalitetsarbeid i legekontor, kommunesamarbeid og for å være synlig for allmennleger som deltar på våruka. Vi håper du vil ta turen innom vår stand og vet mer om SKIL etter å ha slått av en prat. Vi ses!

Andre som er tilstede: CGM, Helsedirektoratet, NAV, Aspit, Trinnvis og Legeforeningen.

For mer informasjon om årets våruke: http://legeforeningen.no/yf/Allmennlegeforeningen/allmennmedisinsk-varuke/Allmennmedisinsk-varuke-2018/