Vil du evaluere «Bilde i EPJ»?

SKIL evaluerer oppgraderinger av fastlegers journalsystem gjennom prosjektet «EPJ-løftet» av Direktoratet for Ehelse.
Et viktig prosjekt til høsten er «Bilde i EPJ», som vil gjøre det mulig å legge inn bilder i journalen (eks. av sår og utslett) via en applikasjon som installeres på mobiltelefon. Vi søker etter fastlegekontor som ønsker å evaluere denne funksjonen og eventuelt andre funksjoner – og honorerer dette arbeidet etter Legeforeningens salærforskrift. Det kan også være aktuelt å evaluere andre funksjoner. Vi er ute etter fem legekontor i første omgang.
Normalt vil funksjonen «Bilde i EPJ» ha en utgift, men dette vil selvsagt dekkes for pilotkontorene. Vi håper du er interessert! Dersom ditt fastlegekontor er interessert i å delta i undersøkelsen ber vi om en tilbakemelding på epost: [email protected]
Les mer om EPJ-løftet her: www.skilnet.no/epj