www.epjloftet.no

Som en del av breddingen fremover for EPJ-løftet har vi pusset opp nettsiden www.epjloftet.no som viser fremdrift og status for de ulike funksjonene.

På nettsiden finner du også mer informasjon om vårt gratis e-læringskurs «Ditt EPJ-løft» som er poengivende med 3 poeng. Kurset er produsert i samarbeid med Direktoratet for ehelse og omhandler nye funksjoner i journalsystemet utviklet gjennom EPJ-løftet. EPJ-løftet er et brukernært samarbeid mellom Direktoratet for ehelseden norske Legeforeningen og EPJ-leverandørene.

Besøk siden her: https://www.epjloftet.no/