Et samarbeid med felles ønske om kvalitetsforbedring

Et samarbeid med felles ønske om kvalitetsforbedring

Kurset ble lansert 1. mai 2022 og er overførbart til andre pasienter med kroniske sykdomer.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Foto: Alvilde Gether / F.v. Misha B. Østervold (SKIL) og Karianne Fjeld Løvaas (Noklus)

Ny kvalitetspakke om diabetes

I samarbeid med Diabetesforbundet og Norsk diabetesregister for voksne (Noklus) lanserte SKIL, 1. mai, den nye kvalitetspakken «bedre liv med diabetes» (DIA). Et samarbeid med felles ønske om kvalitetsforbedring.

Norsk diabetesregister for voksne har vært en viktig samarbeidspartner og aktør ifm. innhold til kurset. Karianne Fjeld Løvaas, som er seksjonsleder i Noklus, har bidratt med det faglige innholdet rundt Noklus diabetesskjema og -registeret.

Ønsker at flere bruker Noklus diabetesskjema

Per i dag er det ca. 1500 leger (lister) som bruker Noklus diabetesskjema og sender inn data til registeret. Legene får årlig en tilbakemeldingsrapport på kvalitet i egen praksis basert på innsendte data. I 2022 ble det sendt ut 1440 rapporter til ca. 450 legekontorer. Rapporten viser hvordan fastlegen ligger an ifht. nasjonalt gjennomsnitt (benchmark) på f.eks. henvisning av diabetespasienter til øyelege. Rapportene er godt egnet til kvalitetsforbedring på legekontoret eller til gjennomgang i smågrupper. I tillegg til årets tilbakemeldingsrapport fikk legene informasjon om den nye kvalitetspakken «Bedre liv med diabetes».

Hva er Noklus diabetesskjema?

Noklus diabetesskjema er et elektronisk kvalitetsverktøy som samhandler med fastlegens journalsystem. Skjemaet er godt egnet når en skal gjennomføre en diabetes årskontroll. Studier viser at undersøkelse av øyne, føtter og urin i større grad blir fulgt opp hos fastleger som benytter skjemaet, og er viktig med tanke på å forebygge diabetes senkomplikasjoner. Bruk av skjemaet og innsending av data til Norsk diabetesregister for voksne utløser takst 109 a/b i Normaltariffen. Mer informasjon om Noklus diabetesskjema finner du her.

«Vi ønsker selvsagt at enda flere leger bruker Noklus diabetesskjema. I dag er det ca. 25% av diabetespasienter med type 2 som er registrert via Noklus diabetesskjema hos fastlegen, det er for få»

Karianne Fjeld Løvaas

Bedre oversikt gir bedre kvalitet

Vi kan se at legene som benytter seg av Noklus diabetesskjema får bedre kvalitet og oversikt over egne diabetespasienter, det viser blant annet forskningsprosjektet ROSA 4», forklarer Karianne.

ROSA 4 kartla behandlingskvaliteten for pasienter med diabetes, samhandling mellom fastlege og sykehuspoliklinikk og om behandlingen ble påvirket av pasientens etniske bakgrunn, sosioøkonomiske posisjon eller bosted. Les mer om ROSA 4.

DIA er refusjonsgodkjent + klinisk emnekurs 15 poeng

SKILs kvalitetspakke «Bedre liv med diabetes» er refusjonsgodkjent av kvalitetsfondet i legeforeningen – det vil si at kursavgiften kan refunderes når kursbeviset er mottatt, og søknad om refusjon er sendt inn til DNLF. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 15 poeng til legers etter- og videreutdanning og dekker flere av ALIS-målene.

Les mer om kurset og meld deg på her