Bedre ordinering og rekvirering av legemidler med VLM

Nye verktøy fra SKIL skal bidra til fornuftig bruk av vanedannende legemidler.

Fagansvarlig Kjell-Arne Helgebostad har vært en av ildsjelene bak den nye kvalitetspakken og håper nye verktøy vil hjelpe legene.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Foto: Privat

I 2021 gikk startskuddet for å utvikle en nytt SKIL-kurs i bruk av vanedannende legemidler.  SKIL opprettet en faggruppe med leger i tillegg til en pasientrepresentant for å øke bevisstheten rundt bruken av B-preparater, risiko forbundet med bruk og oversikt over egen praksis. Målgruppen for kursmodulen er fastleger og andre behandlere med rett til å forskrive B-preparater, og kursmodulen bygger på eksisterende faglige støtteverktøy. Langvarig bruk av vanedannende legemidler er sjeldent medisinsk indisert, men forekommer hyppig.  Høsten 2021 kom en ny nasjonal veileder om vanedannende legemidler fra Helsedirektoratet, hvor det står som første punkt: «Lege bør ha god kunnskap om vanedannende legemidler og alternative behandlingsmetoder».

Kvalitetspakken «Vanedannende Legemidler» ble lansert 18. januar

En av ildsjelene som deltok i faggruppen, og som også er fagansvarlig for kurset er Kjell-Arne Helgebostad, fastlege og spesialist i allmennmedisin i Røst Kommune.

«Det var tilfeldig at jeg ble koblet til SKIL og ble fagansvarlig for kurset, det startet med at jeg selv savnet enklere oppskrift for konkrete situasjoner i det daglige – jeg tror mange kan tenke at det er vanskelig å holde oversikten på dette området, og det ville jeg gjøre noe med.

Jeg leste om prosjektet som kommuneoverlege Cato Innerdal gjennomførte i Molde kommune som handlet om forskrivninger av A- og B-preparater  og tenkte at ideer og informasjon herfra burde kunne gjøres enda mer tilgjengelig. Etter at jeg tok kontakt med Cato, ble jeg koblet opp til SKIL og nå har vi begge vært med i faggruppen for kurset «vanedannende legemidler».

Etter hvert kom jeg i kontakt med andre som er opptatte av det samme temaet, og vi har etablert nettsiden trappned.no som skal hjelpe leger med nedtrapping og andre praktiske forhold rundt forskriving av vanedannende medisiner. Vi har også fått støtte til et eget prosjekt for å lage nettsiden benzoinfo.no som er rettet direkte mot pasienter. Vi håper at dette skal bli to gode verktøy som forenkler hverdagen til legene og ikke minst pasientene. Pasientgruppen er ganske stor, men får lite oppmerksomhet. Det er my e skam og stigma knyttet til å være avhengig av tabletter, dessverre.»

Primum non nocere

«Jeg synes Nicolas og de andre i SKIL har vært veldig flinke til å lytte til ideer fra meg og andre som tidligere har engasjert seg på dette området og videreutviklet dette. Det er gøy å se at det er mulig å få til noe på bakgrunn av det som startet med et initiativ til nettsidene. Bruk av benzodiazepiner og andre vanedannende legemidler er et nok et større problem i samfunnet enn det mange er klar over. Vi som leger må først av alt, ikke skade, dessverre er det mange pasienter som får utskrevet legemidler som ikke bare mangler dokumentert positiv effekt, men som gir betydelige bivirkninger. Mange pasienter vil kunne få det bedre uten tabletter, men dette gjelder ikke alle. Det kan være er komplisert å gi god behandling til pasienter som er avhengige av legemidler, fordi de ofte har sammensatte problemer. Et viktig mål med både kurset og nettsidene er at legene skal oppleve mindre tvil og usikkerhet rundt den praktiske legemiddelforskrivingen, slik at de kan fokusere på pasienten i stedet for tabletter og resepter.»

Hvem bør ta kurset?

«Kurset er særlig egnet for smågrupper eller legekontor som ønsker å få et bedre system på utskriving av vanedannende legemidler. Det er veldig varierende hvor mye som skrives ut av slike legemidler mellom fylker, kommuner, legekontor og enkeltleger. Variasjonen er også stor i hvilke rutiner man har på dette området. Derfor er fokuset i dette kurset å hjelpe deltakerne å reflektere bedre og se på det praktiske og der målet er å sette en god og realistisk plan.

Sjekk din kommune

Her kan du se hvor mye sovemidler og beroligende midler som befolkningen i din kommune bruker

Her kan du se hvor mye opioider som befolkningen i din kommune bruker