God helse og livskvalitet handler også om seksualitet

God helse og livskvalitet handler også om pasientens seksualitet

Et nytt annerledes SKIL-kurs der man tilnærmer seg kvalitetsarbeid på en ny måte.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Ingvild Vatten Alsnes, Foto: Privat

Med doktorgrad innen temaet svangerskapsforgiftning og som et som et sidespor til prevensjonsinteressen søkte Ingvild Vatten Alsnes prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å lage beslutningsstøtte for prevensjonsvalg.

Som en av to søkere med nærliggende prosjektsøknader som omfattet seksualitet ble Ingvild koblet til Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS). Prosjektplan ble satt i samarbeid med SKIL og HKS og satsning på «sunn seksuell helse hele livet» var i gang. Midlene ble innvilget i fjor sommer, skal vare over to år og sluttproduktet er en kvalitetspakke (klinisk emnekurs) som er høyaktuell, mener Ingvild:

«dette kurset omfatter noe for absolutt alle pasientgrupper – ikke bare for pasienten som barn, ungdom, voksen eller i alderdom, men også for alle grupperinger, minoriteter -ja, for en allmenn pasientpopulasjon. Jeg vil tro det er umulig for fastlegen å ikke møte på problematikk innen seksuell helse, og i kurset er det relevant fagstoff uansett om du kan mye fra før av eller ikke.»

Et annerledes SKIL-kurs

Kvalitetspakken «sunn seksuell helse hele livet» er en ny type kvalitetspakke der man tilnærmer seg kvalitetsarbeid på en ny måte. Valg av tema gjør det vanskelig å drive tradisjonelt kvalitetsarbeid da det er få relevante indikatorer som kan måles. Det er mindre kvantitativt målbart, men ikke mindre viktig av den grunn.

Kurset legger vekt på mange refleksjonsoppgaver med teori og gir gode rammeverktøy for hvordan man kan tolke ulike situasjoner. Kurset krever at man skal reflektere over det faglige og etiske, og gir deg som tar kurset spesifikke kommunikasjonsverktøy og forslag til hvordan man kan adressere ulike problemstillinger.

«Vi håper at de som tar kvalitetspakken øker sitt kunnskapsnivå om alt fra prevensjon til seksualitet som ressurs i livet. God helse og livskvalitet handler også om pasientens seksualitet, ikke bare om pasientens blodtrykk, BMI, eller om hen røyker.

Jeg mener at alt skal kunne snakkes om på fastlegekontoret og man bør ikke være redd for å snakke om egen seksuell helse med fastlegen sin – det er nettopp her det skal være naturlig å ta opp dette tema. Jeg håper vi klarer å ta bort de usynlige rammene om at dette er tabubelagt.»

Kvalitetspakken SHL er refusjonsgodkjent

SKILs kvalitetspakke «sunn seksuell helse hele livet» er refusjonsgodkjent av kvalitetsfondet i legeforeningen – det vil si at kursavgiften kan refunderes når kursbeviset er mottatt, og søknad om refusjon er sendt inn til DNLF. SHL er godkjent som klinisk emnekurs med 15 poeng til legers etter- og videreutdanning og dekker flere av ALIS-målene.

Les mer om kurset og meld deg på.