Spørsmål og svar

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar relevant e-post fra oss hva gjelder vårt virke som bedrift og kvalitetsarbeid generellt. For at vi skal kunne sende e-post må du selv registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, den deles ikke med andre, men sendes ut via Mailchimp (Nyhetsbrev), Postmarkapp (e-post fra ePortalen) og Outlook (kommunikasjon internt). 

Kurspåmelding

På nettsiden skilnet.no kan du gå videre til påmeldingsskjema som er tilknyttet eportal.skilnet.no. I påmeldingsskjema melder du på deg og/eller ditt legekontor ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og EPJ-leverandør. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir benyttet til å administrere kurset og markedsføring i form av invitasjon til å motta nyhetsbrev. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk. Datainnsamlingen er frivillig, men nødvendig for å delta på kurs og få tilgang til eportal.skilnet.no. Virksomheten sletter data på forespørsel.

Vårt EPJ-løft - poeng

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i helseinformatikk.

Vårt EPJ-løft - gruppemøter

I dette kurset må dere på egenhånd organisere gruppemøter da det ikke er tilrettelagt for det i SKIL ePortal.

Mangler gruppemøte

Ta kontakt med kursadministrator for å delta i en annen gruppe enten fysisk eller via video.

Feil påmelding

Ta kontakt via kontakt@skilnet.no for hjelp til å fjerne påmeldingen.

Ulike type brukere

Foreløpig er SKIL ePortal kun tilrettelagt for to bruker typer, Leger og Helsesekretær.

Ytterligere brukertyper kan tilkomme i fremtiden.

Roller og rettigheter ved legekontoret

I forbindelse med administrering av medlemmer ved legekontoret, bestilling av Nefle, tilganger til Nefle (hjemmeside) og tilganger til Nefle Video (videokonsultasjon) er det iverksatt begrensninger i SKIL ePortal. Det er kun registrert IT-ansvarlig eller kontaktperson som har nødvendige rettigheter til å utføre overnevnte. Endring av registrert IT-ansvarlig eller kontaktperson gjøres av vedkommende selv, eller ved å kontakt SKIL support via kontakt@skilnet.no

Lastet ned kursbevis for tidlig

Laster du ned kursbeviset før kurset er fullført vil du ikke få full uttelling på poengene.
Hvis du likevel ønsker å fullføre kurset for å få maks antall poeng for kurset må du ta kontakt med SKIL support via kontakt@skilnet.no

Kurspåmelding

Påmelding til kurs gjør du her: https://www.skilnet.no/pakker/

Fjerne ansatte tilknyttet legekontoret

Kun registrert IT-ansvarlig eller kontaktperson ved legekontoret har nødvendige rettigheter til å fjerne en brukers tilknytning til legekontoret. Gå til ‘Mitt legekontor’ i menyen, deretter ‘Legekontorets innstillinger’. Nederst på siden ser du en oversikt over alle brukere som er tilknyttet ditt legekontor, du kan her fjerne tilknytningen.
Kontakt
Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Kalfarveien 31
5018 Bergen
T: 94 20 70 70
E: kontakt@skilnet.no
W: www.skilnet.no