Spørsmål og svar

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar relevant e-post fra oss hva gjelder vårt virke som bedrift og kvalitetsarbeid generellt. For at vi skal kunne sende e-post må du selv registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, den deles ikke med andre, men sendes ut via Mailchimp (Nyhetsbrev), Postmarkapp (e-post fra ePortalen) og Outlook (kommunikasjon internt). 

Kurspåmelding

På nettsiden skilnet.no kan du gå videre til påmeldingsskjema som er tilknyttet eportal.skilnet.no. I påmeldingsskjema melder du på deg og/eller ditt legekontor ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og EPJ-leverandør. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir benyttet til å administrere kurset og markedsføring i form av invitasjon til å motta nyhetsbrev. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk. Datainnsamlingen er frivillig, men nødvendig for å delta på kurs og få tilgang til eportal.skilnet.no. Virksomheten sletter data på forespørsel.

Vårt EPJ-løft - poeng

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i helseinformatikk.

Vårt EPJ-løft - gruppemøter

I dette kurset må dere på egenhånd organisere gruppemøter da det ikke er tilrettelagt for det i SKIL ePortal.

Mangler gruppemøte

Ta kontakt med kursadministrator for å delta i en annen gruppe enten fysisk eller via video.

Feil påmelding

Ta kontakt via kontakt@skilnet.no for hjelp til å fjerne påmeldingen.

Ulike type brukere

Foreløpig er SKIL ePortal kun tilrettelagt for to bruker typer, Leger og Helsesekretær.

Ytterligere brukertyper kan tilkomme i fremtiden.

Roller og rettigheter ved legekontoret

I forbindelse med administrering av medlemmer ved legekontoret, bestilling av Nefle, tilganger til Nefle (hjemmeside) og tilganger til Nefle Video (videokonsultasjon) er det iverksatt begrensninger i SKIL ePortal. Det er kun registrert IT-ansvarlig eller kontaktperson som har nødvendige rettigheter til å utføre overnevnte. Endring av registrert IT-ansvarlig eller kontaktperson gjøres av vedkommende selv, eller ved å kontakt SKIL support via kontakt@skilnet.no

Lastet ned kursbevis for tidlig

Laster du ned kursbeviset før kurset er fullført vil du ikke få full uttelling på poengene.
Hvis du likevel ønsker å fullføre kurset for å få maks antall poeng for kurset må du ta kontakt med SKIL support via kontakt@skilnet.no

Kurspåmelding

Påmelding til kurs gjør du her: https://www.skilnet.no/pakker/

Minste antall deltakere

Men det er ikke noe krav til et minste antall deltakere i en gruppe.
Dersom man ønsker ekstern veileder er det krav til minst seks deltakere,
men det er også mulig å bruke kun gruppeleder.
Dersom din kommune har inngått et kommunesamarbeid med SKIL vil vi lære opp en lokal veileder, enten en kommuneoverlege eller fastlege.

Fjerne ansatte tilknyttet legekontoret

Kun registrert IT-ansvarlig eller kontaktperson ved legekontoret har nødvendige rettigheter til å fjerne en brukers tilknytning til legekontoret. Gå til ‘Mitt legekontor’ i menyen, deretter ‘Legekontorets innstillinger’. Nederst på siden ser du en oversikt over alle brukere som er tilknyttet ditt legekontor, du kan her fjerne tilknytningen.
Kontakt
Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Kalfarveien 31
5018 Bergen
T: 94 20 70 70
E: kontakt@skilnet.no
W: www.skilnet.no