SKIL søker pilotkontor


SKIL søker pilotkontor til ny kvalitetspakke

I dag kan du melde deg på som pilotkontor til vår nye kvalitetspakke med tema «sykmeldingsarbeid for leger»

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Frem til 1. juli rekrutterer SKIL legekontor til en pilot av kvalitetspakken for sykmeldingsarbeid for leger. Dere vil da være blant de første som tar kurset.

SKIL søker pilotkontor! Vil ditt legekontor pilotere SKILs nye kvalitetspakke (klinisk emnekurs) innen sykmeldingsarbeid for leger?

Et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet, NAV og SKIL

I samarbeid med arbeidsdepartementet og NAV har vi hatt den spennende utfordringen å lage en kvalitetspakke i sykemeldingsarbeid for leger. Denne inneholder både oppdateringer om regelverk, mulighet til å diskutere og komme med innspill om hvordan man vurderer sykemeldingsarbeidet i praksis. Anbefales for alle, inkludert dem med sterke meninger.
Dette tiltaket egner seg både for smågrupper i allmennmedisin, legekontor og andre grupper!

Les mer og meld deg på innen 1. juli: https://www.skilnet.no/pakker/sykmeldingsarbeid-for-leger-sfl/

Kurset er gratis og piloteringsgruppene har oppstart september 2020 og januar 2021. Ved spm. ta kontakt med oss på [email protected]