Verdibasert radiologi (RAD)

E-kurset er utviklet av SKIL

På kurset Verdibasert radiologi får du oppdatert kunnskap om radiologiske undersøkelser. Kurset er et samarbeid med Helse Vest, og er derfor foreløpig bare tilgjengelig for leger i Vestland og Rogaland.

150 fastleger i Vestland og Rogaland har så lagt tatt dette kurset, og tilbakemeldingen fra dem er gode. 85 prosent av allmennlegene opplevde henvisningsrådene som nyttige, og hele 75 prosent av allmennlegene endret henvisningspraksis.

VeRaVest (Verdibasert radiologi i Helse Vest) er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Vest og SKIL. Målet er å redusere unødvendige røntgenundersøkelser. Bakgrunnen for VeRaVest er en stor økning i forbruk av radiologiske tjenester, stor variasjon i bruk av radiologiske tjenester og bekymring for overforbruk.

Ettersom dette kurset er utviklet i samarbeid med Helse Vest, er kurset foreløpig bare tilgjengelig for leger i Helse Vest (Rogaland og Vestland).

Kurset er utviklet for smågrupper av leger, enten innenfor et legekontor, eller på tvers av ulike legekontor. Kurset består av e-læring og to gruppemøter. I kurset bruker legene en skreddersydd løsning utviklet av Helse Vest IKT hvor man kan se på egen radiologihenvisningspraksis. Gjennom gruppemøtene med kolleger får du mulighet til å endre og påvirke praksis gjennom diskusjon med dine kolleger.

Har du spørsmål?

Send oss gjerne en e-post på [email protected] for mer informasjon om kurset eller finn svar på ofte stilte spørsmål her.

Pris

1.500,-

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

8 valgfrie poeng

Metode

1 e-modul + 2 møter

Varighet

3-4 måneder

Deltakere min. / anbefalt

2 (5-12)

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

1.500,-

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

8 valgfrie poeng

Metode

1 e-modul + 2 møter

Deltakere min. / anbefalt

2 (5-12)

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

Felles kompetansemål:

LM-21 Kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse.
LM-22 Kunne formidle muntlig og skriftlig informasjon på en måte som blir forstått av mottaker.
LM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.
LM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

Allmennmedisinske kompetansemål:

ALM-001 Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.
ALM-015 Selvstendig kunne prioritere i egen praksis og kunne bidra til at pasienten får rett behandling på rett sted til rett tid.
ALM-018 Kjenne til og selvstendig kunne vurdere utfordringer ved over- og underdiagnostikk, samt ved over- og underbehandling.
ALM-019 Selvstendig kunne formulere henvendelser og henvisninger slik at de inneholder relevant informasjon og bidrar til oppnåelse av nødvendig helsehjelp for pasientene.
ALM-034 Selvstendig kunne gjennomføre trinnvis utredning med tilpasset bruk av ressurser.
ALM-037 Selvstendig kunne reflektere over, tolerere og håndtere usikkerhet i diagnostikk og behandling.
ALM-038 Selvstendig kunne bidra til aksept for usikkerhet hos pasienter og pårørende.
ALM-041 Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsstøtteverktøy.
ALM-059 Kjenne indikasjon, kontraindikasjon og nytte av relevante diagnostiske tester i en uselektert populasjon.

Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.