Vårt EPJ-løft

Ta SKILs kliniske emnekurs «Vårt EPJ-løft» (15 poeng). Dette kurset er produsert i samarbeid med Direktoratet for E-helse. I dette kurset gjennomgås funksjoner som er utviklet gjennom det nasjonale IKT-prosjektet «EPJ-løftet». Det består av en e-læringsmodul (5 x 45 minutter) og 2 møter (5 x 45 minutter) som både passer for legekontoret og smågruppa. Her vil dere teste funksjoner i praksis og planlegge hvordan dere kan gjøre nytte av dette i egen praksis. På gruppemøtene får dere også muligheten til å gi tilbakemelding om hva dere synes om funksjonene.

Gå til påmelding: https://eportal.skilnet.no/signup/EPJ
Se alle SKIL-kurs: https://www.skilnet.no/kurs/