Bedre kvalitet i e-konsultasjon

Bedre kvalitet i e-konsultasjon

Målet med e-konsultasjonskurset er å gi deg bedre oversikt over egen praksis og mulighet til å bedre kvalitet og pasientsikkerhet rundt bruk av e-konsultasjoner. 

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Illustrasjon / Foto: Alvilde Gether / Pexels

Med e-konsultasjoner inkluderes her både tekstbaserte e-konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og videokonsulasjoner. Det legges vekt på praksisorganisering og hvordan e-konsultasjoner kan organiseres i en travel hverdag.

Kvalitetspakken består av:

  • kartleggingssskjema av egen praksis.
  • innhenting av brukererfaringer rundt bruk av e-konsultasjoner.
  • 3 e-læringsmoduler med oppdatert kunnskap om e-konsultasjoner.
  • 3 gruppemøter for refleksjon og kvalitetsforbedring av egen praksis.

Kvalitetspakken består av tre gruppemøter spredt i tid med totalt ca. 8 måneder. Før hvert møte tas et e-læringskurs.

Kurset er søkt tellende til 23 timers klinisk emnekurs til etter- og videreutdanning i allmennmedisin.

Generelt om kvalitetspakker

En kvalitetspakke krever minimum to deltakere per kurs, det er anbefalt å ha med 5 – 12 deltakere.

Hvem kan ta kurset sammen?

Hvordan sette sammen gruppen?

Gruppen settes sammen av den første som melder seg på gjennom påmeldingsskjema (dette blir automatisk gruppeleder i gruppen). Gruppeleder kan selvsagt endres i etterkant.

Mer praktisk informasjon til deg som skal delta på SKIL-kurs eller som melder på gruppen (gruppeleder) finner du her: https://www.skilnet.no/innhold/deltakerinformasjon/