fbpx

KVALITETSSEMINAR

SKIL samarbeider med kommuner ved å bistå med organisering av kvalitetsseminar. Seminarets målsetning er dialog, kartlegging, identifisering av forbedringsområder og forslag til løsninger. Den er rettet mot ulike deler av kommunal helsetjeneste, og det finnes kvalitetsseminar innen ulike tema.

Det er enkelt å komme i gang. Du finner tidspunkt og tema for seminaret og melder deg på. Vi kontakter deg for opplæringsmøte og utsendelse av invitasjoner. Kommunen holder selv kvalitetsseminaret med støtte fra SKIL, før dere mottar en kvalitetsrapport med aggregerte data fra seminaret.

Skjermbilde 2023-08-22 kl. 11.20.41

Våre kvalitetsseminar

SKIL Kvalitetsseminar

SKIL Basissseminar

SKILs Basisseminar skaper dialog mellom fastlegekontor og kommunens ledelse rundt kvalitetsarbeid. Det passer godt for både fastleger, helsesekretærer, kommuneoverleger og kommunale ledere.

I løpet av seminaret kartlegger deltakerne kvalitetsarbeidet i kommunen og forbedringsområder. Deretter samles legekontor og kommunal ledelse i grupper for å kartlegge arbeidsplass. Til slutt går man gjennom konkrete forbedringspotensial og ønsker om samarbeid fremover.

SKIL Kvalitetsseminar

Skrøpelige eldre

I 2040 vil Norge ha dobbelt så mange eldre over 80 år som i dag, derfor lanserer SKIL et nytt kvalitetsseminar for kommunen som tar for seg tema skrøpelige eldre og sårbare grupper. Målet er å identifisere sårbare grupper og i særdeleshet skrøpelige eldre, og sikre tverrfaglig strukturert oppfølging.

SKIL Kvalitetsseminar

Trivsel og arbeidsglede

I 2023 lanserer SKIL kvalitetsseminar for trivsel og arbeidsglede. Seminaret er utviklet av våre danske kollegaer i KiAP, og SKIL som søsterorganisasjon har fått lov til å gjenbruke materialet til våre kollegaer i Norge.

Kvalitetsseminar – enkelt forklart.

I denne videoen forklarer daglig leder i SKIL og fastlege Nicolas Øyane kort hva som er formålet med kvalitetsseminaret.

Noen av kommunene som har gjennomført seminar med SKIL siden 2019

Vi er stolte av å ha fullført et/flere samarbeid med disse kommunene i Norge!

stavangerkommune
Stavanger
kleppkommune
Klepp
oslokommune
Gamle Oslo
moldekommune
Molde
grimstadkommune
Grimstad
ringsakerkommune
Ringsaker
verdalkommune
Verdal
alverkommune
Alver
tromsøkommune
Tromsø
oslokommune
Sagene
oslokommune
Nordstrand
midttelemarkkommune
Midt-Telemark
drammen
Drammen

2022: Grunnseminar
2022: Trivsel og arbeidsglede

solakommune
Sola

2022: Grunnseminar

hortenkommune
Horten

2022: Grunnseminar

lorenskogkommune
Lørenskog

2022: Grunnseminar

oslokommune
Vestre Aker

2022: Grunnseminar