Kommunesamarbeid

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7), dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS og gir kommunen data til å bedre styre ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunesamarbeid

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7), dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS og gir kommunen data til å bedre styre ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

Kom i gang!

Det første dere må gjøre er å kontakte oss og/eller booke et informasjonsmøte. Vi ser frem i mot din interesse og et potensielt samarbeid!

1. Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjema for å booke informasjonsmøte som holdes over video eller telefon. Her kan du legge inn forslag på tidspunkt for møte selv hvis du ønsker det, eller vi sender deg noen forslag.

2. Agenda informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte med oss, her er noe av det vi vil snakke om, enten over telefon eller på video. Vi setter av ca. 60 min.

 • Kommunens behov og forventninger
 • Motivasjon hos legene i kommunen
 • Presentasjon av SKIL
 • SKIL-modellen og våre kvalitetspakker/kurs
 • Erfaringer fra samarbeid så langt
 • Medrave og data
 • Kvalitetsrapport
 • Veileder, lokaler, geografisk avstand
 • Pris
3. Avtaleinngåelse og pris

Etter informasjonsmøte sender vi deg et avtaleutkast med pristilbud. Når avtalen er signert sender vi kommunen faktura og dere kan sette i gang umiddelbart med kvalitetspakker og kvalitetsseminar.

 

Pris
Vi baserer våre priser på Legeforeningens satser for kurs: En kvalitetspakke koster 3.500,- kr per lege. Beløpet er fritatt for moms.

Kommunen kan velge å tegne én eller flere kvalitetspakker per lege, og kan også tegne for færre enn alle kommunens leger om ønskelig.

I 2021 får alle kommuner som inngår samarbeid også tilgang til SKILs kommunedashboard som brukes til å organisere kvalitetsarbeidet på legekontorene.

4. Kvalitetspakke

En kvalitetspakke består av et klinisk emnekurs der legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer.

For enkelte kvalitetspakker anbefaler vi å bruke datauttrekksprogramvaren Medrave. Les mer om Medrave her: www.medrave.com

Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av kollegagruppemøter spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.

Pris
Våre kvalitetspakker og priser (per lege) finner du her: www.skilnet.no/pakker

5. Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber i kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet. Les mer om kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret inngår i alle kommunesamarbeid og organiseres via kommunedashboard.

6. Kommunedashboard

SKIL Kommunedashboard er spesielt utviklet for å organisere kvalitetsarbeidet på legekontorene. Her får du oversikt over registrerte fastleger i kommunen og kan:

 • Informere om kvalitetspakker
 • Organisere kvalitetsseminar
 • Gjennomføre pasienttilfredshetsundersøkelser
 • Få opp kvalitetsrapport som beskriver nøkkeldata fra gjennomførte kvalitetsseminar og kvalitetspakker.
 • Gå inn på allmennlegestatistikk fra Helsedirektoratet
 • Gå inn på statistikk fra Medrave

For kommuner som allerede har et eksisterende samarbeid, gå inn på dreieboken for kommunesamarbeid for praktisk informasjon.

lovdata
Følg fastlegeforskriften

På www.lovdata.no finner du forskriften om kommunens ansvar for kvalitet i den kommunale allmennlegetjenesten.

rapportmockup_3
Hev kvaliteten

Les en kort forklart artikkel på hvordan du kan heve kvaliteten på legekontor i din kommune.

baby-sitting-on-man-s-shoulder-1497394
Invester i dine innbyggere

Et kommunesamarbeid er en investering – en investering i både legene og innbyggerne i din kommune.

Vil kommunen fortsette med kvalitetsheving?

For å fornye avtalen, planlegge ny kvalitetspakke og kvalitetsseminar og motta ny kvalitetsrapport for de neste 12 månedene, aktiver dette i kommunedashboard i SKILs ePortal, eller send e-post til [email protected].