Kommunesamarbeid

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7), dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS og gir kommunen data til å bedre styre ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunesamarbeid

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7), dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS og gir kommunen data til å bedre styre ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

Kom i gang!

Det første dere må gjøre er å kontakte oss og/eller booke et informasjonsmøte. Vi ser frem i mot din interesse og et potensielt samarbeid!

1. Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjema for å booke informasjonsmøte som holdes over video eller telefon. Her kan du legge inn forslag på tidspunkt for møte selv hvis du ønsker det, eller vi sender deg noen forslag.

2. Agenda informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte med oss, her er noe av det vi vil snakke om, enten over telefon eller på video. Vi setter av ca. 60 min.

  • Kommunens behov og forventninger
  • Motivasjon hos legene i kommunen
  • Presentasjon av SKIL
  • SKIL-modellen og våre kvalitetspakker/kurs
  • Erfaringer fra samarbeid så langt
  • Medrave og data
  • Kvalitetsrapport
  • Veileder, lokaler, geografisk avstand
  • Pris
3. Avtaleinngåelse og pris

Etter informasjonsmøte sender vi deg et avtaleutkast med pristilbud. Når avtalen er signert sender vi kommunen faktura og setter i gang med kurs og halvdagsseminar.

Pris
Pris regnes ut fra følgende verdier:
(antall leger x kvalitetspakke) + Halvdagsseminar og kvalitetsrapport

Priseksempel:
(10 x 3.500,-) + 50.000,- = 85.000,-

Pris for halvdagsseminar og kvalitetsrapport avhenger av kommunestørrelse, og varierer fra 50.000,- til 100.000,- eks. mva.

4. Kvalitetspakke

En kvalitetspakke består av et klinisk emnekurs der legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer.

Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av kollegagruppemøter spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.

Pris
Våre kvalitetspakker og priser (per lege) finner du her: www.skilnet.no/pakker

5. Halvdagsseminar

Halvdagsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber i kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet. Les mer om halvdagsseminar

Pris
Pris for halvdagsseminar og kvalitetsrapport avhenger av kommunestørrelse, og varierer fra 50.000,- til 100.000,- eks. mva.

6. Kvalitetsrapport

Kommunen vil på bakgrunn av data som samles inn gjennom halvdagsseminar og kvalitetspakke motta en kvalitetsrapport som viser statistikk over hvordan kommunens legekontor fungerer. Les mer om kvalitetsrapport

Pris
Pris for halvdagsseminar og kvalitetsrapport avhenger av kommunestørrelse, og varierer fra 50.000,- til 100.000,- eks. mva.

lovdata
Følg fastlegeforskriften

På www.lovdata.no finner du forskriften om kommunens ansvar for kvalitet i den kommunale allmennlegetjenesten.

rapportmockup_3
Hev kvaliteten

Les en kort forklart artikkel på hvordan du kan heve kvaliteten på legekontor i din kommune.

baby-sitting-on-man-s-shoulder-1497394
Invester i dine innbyggere

Et kommunesamarbeid er en investering – en investering i både legene og innbyggerne i din kommune.

Vil kommunen fortsette med kvalitetsheving?

For å fornye avtalen, planlegge ny kvalitetspakke og halvdagsseminar og motta ny kvalitetsrapport for de neste 12 månedene, send e-post til [email protected].