fbpx

SIKRE DIALOG OG KVALITET MED KVALITETSSEMINAR

SKIL Kvalitetsseminar har som mål å skape dialog rundt kvalitetsarbeidet. Gjennom seminaret gjennomføres kartlegging, identifisering av forbedringsområder og forslag til løsninger. Seminarene er rettet mot ulike deler av kommunal helsetjeneste, og tar opp ulike tema (se lenger nede). En kommuneoverlege eller annen representant for kommunen leder kvalitetsseminaret med støtte fra SKILs systemer. Etter gjennomført seminar mottar kommunen en samlerapport med informasjon om status og forbedringsområder i kommunen.

Det er enkelt å komme i gang. Dere finner tidspunkt og tema for seminaret og melder deg på gjennom  skjemaet under. Vi tar kontakt for opplæringsmøte og utsendelse av invitasjoner.

Dersom du ønsker å vite mer om SKIL og kvalitetsseminar kan du også kontakte oss via kontaktskjemaet under.

Pris:

Grunnpris (eks mva8 900 kr

Prismatrise deltakeravgift:
Opp til 30 deltakere: 700 kr per person
31-60 deltakere: 650 kr per person
61-80 deltakere: 600 kr per person
81-100 deltakere: 550 kr per person

(Deltakeravgift er fritatt mva.)

Skjermbilde 2023-08-22 kl. 11.20.41

Våre kvalitetsseminar - ulike tema

SKIL Kvalitetsseminar

SKIL Basissseminar

SKILs Basisseminar skaper dialog mellom fastlegekontor og kommunens ledelse rundt kvalitetsarbeid. Det passer godt for både fastleger, helsesekretærer, kommuneoverleger og kommunale ledere.

I løpet av seminaret kartlegger deltakerne kvalitetsarbeidet i kommunen og forbedringsområder. Deretter samles legekontor og kommunal ledelse i grupper for å kartlegge arbeidsplassene. Til slutt går man gjennom konkrete forbedringspotensial og ønsker om samarbeid fremover.

SKIL Kvalitetsseminar

Skrøpelige eldre

I 2040 vil Norge ha dobbelt så mange eldre over 80 år som i dag. Derfor lanserer SKIL et nytt kvalitetsseminar for kommunen som tar for seg tema skrøpelige eldre og sårbare grupper. Målet er å identifisere sårbare grupper og i særdeleshet skrøpelige eldre, og sikre tverrfaglig strukturert oppfølging.

SKIL Kvalitetsseminar

Trivsel og arbeidsglede

I 2023 lanserer SKIL kvalitetsseminar for trivsel og arbeidsglede. Seminaret er utviklet av våre danske kollegaer i KiAP, og SKIL som søsterorganisasjon har fått lov til å gjenbruke materialet til våre kollegaer i Norge.

Noen av kommunene som har gjennomført seminar med SKIL siden 2019

Vi er stolte av å ha fullført et/flere samarbeid med disse kommunene i Norge!

stavangerkommune
Stavanger
kleppkommune
Klepp
oslokommune
Gamle Oslo
moldekommune
Molde
grimstadkommune
Grimstad
ringsakerkommune
Ringsaker
verdalkommune
Verdal
alverkommune
Alver
tromsøkommune
Tromsø
oslokommune
Sagene
oslokommune
Nordstrand
midttelemarkkommune
Midt-Telemark
drammen
Drammen

2022: Grunnseminar
2022: Trivsel og arbeidsglede

solakommune
Sola

2022: Grunnseminar

hortenkommune
Horten

2022: Grunnseminar

lorenskogkommune
Lørenskog

2022: Grunnseminar

oslokommune
Vestre Aker

2022: Grunnseminar