Kommunesamarbeid

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7) og dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS.

Hva er en kvalitetspakke?

Over 440 leger har hittil fullført en av SKILs kvalitetspakker, og 94% av deltakerne rapporterer om positive endringer i praksis. Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av kollegagruppemøter hvor legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer. Møtene er spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.

PRIS og oversikt på kvalitetspakker for din kommune finner du her
(pris gjelder per lege per kvalietspakke)

Er du interessert?

Fyll ut interesseskjema for å motta mer informasjon om hvordan vi sammen kan igansette kvalitetsarbeid på legekontor i din kommune. SKIL inviterer kommuneoverlgen og andre aktuelle representanter fra kommunehelseledelsen til en uforpliktende samtale der vi sammen kartlegger kommunens behov.

SKIL Klinisk emnekurs Kvalitetspakke
Kvalitetspakker kommunesamarbeid klinisk emnekurs fastlegeforkriften

Kommunesamarbeid - en investering!

Faglige og relevante kvalitetspakker | Halvdagsseminar for kommunens leger
Kvalitetsrapport | Nefle (nettside for legekontor) | SKIL-Forum

Kontakt
Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Kalfarveien 31
5018 Bergen
T: 94 20 70 70
E: kontakt@skilnet.no
W: www.skilnet.no