fbpx

Kommunesamarbeid

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7), dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS og gir kommunen data til å bedre styre ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunesamarbeid

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7), dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS og gir kommunen data til å bedre styre ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

Kom i gang!

For å komme i gang med et samarbeid med SKIL, kontakt oss og/eller avtal et uforpliktende informasjonsmøte slik at vi kan bli bedre kjent. Vi ser frem til å høre mer om dine spørsmål og ev. utfordringer, og håper et samarbeid kan hjelpe din kommune til kvalitetsforbedring.

PS. Du kan også kontakte Kundeansvarlig direkte på e-post: [email protected]

Spill av videoen til høyre for å lære mer om SKILs kvalitetsseminar.

1. Kontaktskjema - klikk her

Fyll ut kontaktskjema for å booke informasjonsmøte som holdes over video eller telefon. Her kan du legge inn forslag på tidspunkt for møte selv hvis du ønsker det, eller vi sender deg noen forslag.

2. Agenda informasjonsmøte

Vi kaller inn til informasjonsmøte med dere enten over telefon eller på video, det settes av 1 time.

Agenda:

 • Kommunens behov og forventninger.
 • Presentasjon av SKIL og våre tilbud til kommunen.
 • Visning av SKIL kommunedashboard for kommunen.
 • Opplæring av veileder i kommunen.
 • Aktuelle datakilder for kvalitetsarbeid.
 • Pris og avtaleinngåelse.
3. Abonnement og pris

Kommunesamarbeid med SKIL vil fremover styres i sin helhet via SKIL kommunedashboard.

Etter informasjonsmøtet vil du få tilsendt vilkår for abonnement på kommunedashboard. Når vilkårene er godtatt sender vi faktura til kommunen dere kan sette i gang umiddelbart med kvalitetspakker og kvalitetsseminar. For en nærmere beskrivelse av trinnene i et kommunesamarbeid se dreiebok for kommunesamarbeid.

 

Pris

Tilgang til SKIL kommunedashboard er gratis ut 2021.

For pris for de ulike kvalitetspakkene se skilnet.no/pakker

Fra 16.august 2021 er det tilbyr Fond for Kvalitet og Pasientsikkerhet refusjon for kursavgift og praksiskompensasjon til leger som gjennomfører kurs i kvalitetsarbeid. For mer informasjon se her.

4. Kvalitetspakker / kurs

Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av tre kollegagruppemøter der legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer. Møtene er spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.

Kvalitetspakkene er godkjent som kliniske emnekurs til legers etter- og videreutdanning, og dekker sentrale kompetansemål i spesialiseringsforskriften.

For enkelte kvalitetspakker anbefaler vi å bruke datauttrekksprogramvaren Medrave. Les mer om Medrave her: www.medrave.com

Pris
Våre kvalitetspakker og priser (per lege) finner du her: www.skilnet.no/pakker

5. Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber i kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet i kommunen.

Kvalitetsseminaret er godkjent som valgfrie poeng til legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Les mer om kvalitetsseminar her

Det er kommuneoverlege som kaller inn til og holder kvalitetsseminar ved hjelp av støttemateriell fra SKIL.

6. Kommunedashboard

SKIL Kommunedashboard er spesielt utviklet for å organisere kvalitetsarbeidet på legekontorene. Her får du oversikt over registrerte fastleger i kommunen og kan:

 • Informere om kvalitetspakker
 • Organisere kvalitetsseminar
 • Gjennomføre pasienttilfredshetsundersøkelser
 • Få opp kvalitetsrapport som beskriver nøkkeldata fra gjennomførte kvalitetsseminar og kvalitetspakker.
 • Gå inn på allmennlegestatistikk fra Helsedirektoratet
 • Gå inn på statistikk fra Medrave

For kommuner som allerede har et eksisterende samarbeid, gå inn på dreieboken for kommunesamarbeid for praktisk informasjon.

lovdata
Følg fastlegeforskriften

På www.lovdata.no finner du forskriften om kommunens ansvar for kvalitet i den kommunale allmennlegetjenesten.

rapportmockup_3
Hev kvaliteten

Les en kort forklart artikkel på hvordan du kan heve kvaliteten på legekontor i din kommune.

baby-sitting-on-man-s-shoulder-1497394
Invester i dine innbyggere

Et kommunesamarbeid er en investering – en investering i både legene og innbyggerne i din kommune.

Vil kommunen fortsette med kvalitetsheving?

For å fornye avtalen, planlegge ny kvalitetspakke og kvalitetsseminar og motta ny kvalitetsrapport for de neste 12 månedene, aktiver dette i kommunedashboard i SKILs ePortal, eller send e-post til [email protected].