fbpx

Skrøpelige eldre
og sårbare grupper (SEL)

Kvalitetsseminaret er utviklet av SKIL

SKIL Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er søkt refusjonsgodkjent

Om kvalitetsseminaret

Bli med på SKILs kvalitetsseminar om skrøpelige eldre og sårbare grupper (SEL) – et 15-timers klinisk emnekurs som er godkjent for refusjon. Seminaret passer for fastleger, sykehjemsleger, kommunale helsetjenester og kommunale ledere.

Lær å identifisere sårbare grupper og spesielt skrøpelige eldre ved å delta på SKILs kvalitetsseminar. Vi fokuserer på å jobbe på en tverrfaglig strukturert måte i kommunen for å sikre best mulig oppfølging av pasientene dine. Ved å samarbeide vil du oppleve økt kvalitet i helsetjenestene og økt pasientsikkerhet i en hverdag preget av personellmangel og effektivisering.

I seminaret vil du få tilgang til en verktøykasse med informasjon og tips om retningslinjer, forskrifter, scoringsverktøy og sjekklister, samt refleksjonsoppgaver. Vi legger også ekstra vekt på oppfølging av eldre skrøpelige pasienter med demens og utviklingshemming.

Kvalitetsseminaret består av en e-læringsmodul og en dagssamling arrangert av kommunen. Gjennomfør e-læringsmodulen dagen før dagssamlingen, og samlet utgjør dette et klinisk emnekurs som er søkt godkjent.

Bli med på SKILs kvalitetsseminar og lær hvordan du kan gi de skrøpelige og sårbare gruppene best mulig oppfølging!

Pris

1.500,- pr. deltaker
(fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Søkt 7t
klinisk emnekurs

Metode

1 e-modul + 1 møte

Tidsbruk

7 timer

Deltakere min. / anbefalt

5+

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

1.500,- fritatt mva.

Refusjonsgodkjent

Søkt

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Søkt 7t klinisk emnekurs

Metode

1 e-læringsmodul + 1 møte

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 timer

Deltakere min. / anbefalt

5+

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

Når du fullfører SKILs kvalitetsseminar og mottar kursbevis har du dekket disse målene i den nye spesialiseringsforskriften:

Felles kompetansemål (FKM)
LM-32, LM-34, LM-42, LM-51, LM-59, LM-60, LM-71, LM-72

Kliniske læringsmål allmennmedisin
ALM-006, ALM-009, ALM-025, ALM-041, ALM-052, ALM-055, ALM-073, ALM-075, ALM-084

Kliniske læringsmål i samfunnsmedisin
SAM-006, SAM-009, SAM-010, SAM-024, SAM-032, SAM-045

Må jeg installere programvare?

Nei, du trenger ikke å installere programvare.

Generell informasjon
Kvalitetsseminar for bedre kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Kvalitetsseminaret er en viktig møteplass for kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten. Sammen diskuterer dere hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet i helsetjenesten, og dere får muligheten til å planlegge kvalitetsarbeidet på deres egne arbeidsplasser. Kvalitetsseminaret arrangeres av kommuneoverlegen via SKILs «kommunedashboard», og det er godkjent som 7 valgfrie timer til legers etter- og videreutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin.

Kvalitetsseminaret er også et klinisk emnekurs som dekker sentrale kompetansemål i spesialiseringsforskriften.

Deltakende leger kan søke om refundert praksiskompensasjon fra Kvalitetsfondet i Den Norske Legeforening. I tillegg understøtter kvalitetsseminaret kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7) og gir din kommune data som kan hjelpe med å bedre styre ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

Så hvis du ønsker å være en del av et viktig fagmiljø og lære mer om hvordan du kan bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, bør du melde deg på SKILs kvalitetsseminar.

Nøkkelord for kvalitesseminaret
Kvalitetsseminar og klinisk emnekurs SKIL

SKIL kvalitetsseminar om skrøpelige eldre og sårbare grupper/pasienter. Deltakerne må gjennomføre e-læringskurs i SKILs ePortal i forkant. Klinisk emnekurs i tillegg til refusjonsgodkjent.