Bedre diagnoser i allmennpraksis

E-kurset er utviklet av SKIL

Beskrivelse

Å sette diagnoser er en velkjent legejobb. I allmennpraksis omsettes diagnosene våre i et diagnosesystem som har betydning for oversikt, nasjonale statistikker og beslutningsstøtte. Her vil du få oppdatert kunnskap om hvordan diagnoser settes, du vil få statistikk over diagnosene i din praksis, og diskutere dette med dine kolleger i smågruppen. Målet er en hverdag knyttet til å finne de rette diagnosene for en problemstilling. Gode diagnoser medfører også bedre utnyttelse av dagens og fremtidens systemer for beslutningsstøtte, og medføre at nasjonale registre gir et riktigere bilde av norsk allmennpraksis.

Kom i gang ved at en av dere melder på gruppen!

Har du spørsmål?

Send oss gjerne en e-post på [email protected] for mer informasjon om kurset eller finn svar på ofte stilte spørsmål her.

Pris

1.500,- (fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

6 t e-læringskurs

Metode

1 e-læring + 1 møte

Tidsbruk

6x45 min.

Deltakere min. / anbefalt

3/6-8

Hvor (nett / fysisk)

e-læring + møte

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

1.500,- (fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

6 t e-læringskurs

Metode

1 e-læring + 1 møte

Tidsbruk

6x45 min.

Deltakere min. / anbefalt

3/6-8

Hvor

e-læring + møte

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

Allmennmedisinske kompetansemål:

ALM-001 – Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis

ALM-014 – Selvstendig kunne beskrive pasientens medisinske utfordringer slik at det gis et riktigst mulig grunnlag for korrekte ytelser.

ALM-015 – Selvstendig kunne prioritere i egen praksis og kunne bidra til at pasienten får rett behandling på rett sted til rett tid.

ALM-018 – Kjenne til og selvstendig kunne vurdere utfordringer ved over- og underdiagnostikk, samt ved over- og underbehandling.

ALM-019 – Selvstendig kunne formulere henvendelser og henvisninger slik at de inneholder relevant informasjon og bidrar til oppnåelse av nødvendig helsehjelp for pasientene.

ALM-041 – Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsstøtteverktøy.

ALM-056 – Ha god evidensbasert kunnskap om diagnostikk og behandling av de vanlige og de mest alvorlige årsakene til ulike symptomer presentert av pasienter i en uselektert befolkning.

ALM-061 – Selvstendig kunne diagnostisere sykdom, eller ut fra symptomer iverksette tiltak som aktiv observasjon, behandling eller henvisning

ALM-062 – Selvstendig kunne iverksette adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging basert på diagnose eller symptomer og funn.

ALM-072 – Selvstendig kunne diagnostisere de vanligste kroniske folkesykdommene.

ALM-084 – Selvstendig kunne søke informasjon og veiledning om utredning og for å tilrettelegge for pasienten i den delen av behandlingen som forgår i primærhelsetjenesten og samhandle med spesialisthelsetjenesten for å sikre et optimalt pasientforløp.

ALM-086 – Ha kjennskap til lover, regler og avtaleverk som er styrende for å kunne drive et legekontor i Norge og ha særlig kunnskap om innholdet i Fastlegeforskriften og det øvrige regelverket for fastlegeordningen.

Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.