God sommer!


Les om høydepunkter og veien videre i høst

En spennende tid i møte hos SKIL

BERGEN / Av: Nicolas Øyane

Kjære SKIL-venn!
 

Sommeren er kommet, mange går ut i en velfortjent ferie og andre blir igjen og holder fortet litt til. SKIL har hatt en veldig spennende vår, og her kan du lese litt av høydepunktene og hva vi planlegger til høsten. 


SKIL blir en stiftelse med midler fra statsbudsjettet! 

Under årets SKIL-forum den 24. mars meddelte statssekretær Maria Jahrmann Bjerke at SKIL sikres drift over statsbudsjettet fra 2021. Et vilkår for slik finansiering er at SKIL blir en stiftelse, og denne konverteringen skjer like over sommeren. Finansieringen vil imidlertid ikke ha noen påvirkning på SKILs formål eller uavhengige drift med pasientene, legekontorene og kommunene i fokus. Se opptak av statssekretæren her: https://vimeo.com/544963434 Dette betyr at SKIL kan sikre både oppdatering og videreutvikling av våre tilbud, og vokse med nye oppgaver i fremtiden! 


Mye kvalitetsarbeid på legekontorene. 

SKIL har nå 6 ulike kvalitetspakker: Legemiddelgjennomgang, Antibiotikaforskrivning, Gode pasientforløp for sårbare grupper, Gjør Kloke Valg, Sykmeldingsarbeid og Smittevern. Hver kvalitetspakke legger opp til kvalitetsforbedring med utgangspunkt i data eller audit om egen praksis.

Til tross for covid-pandemi og fastlegemangel, har totalt 619 leger fullført kurs og mottatt kursbevis fra SKIL de siste 12 månedene. Det er særlig smittevern og sykmeldingsarbeid som har vært populært. I tillegg har 716 fullført andre kurs fra SKIL. Her har Covid-vaksinasjonskurset Covax vært det mest populære. Ønsker du å lese mer om kvalitetspakkene og kanskje melde deg på? Gå inn på www.skilnet.no/pakker for mer informasjon. 

To vitenskapelige artikler 

SKIL har siden starten hatt tett samarbeid med flere forskningsmiljø. 

Høsten 2020 publiserte forskere ved Universitetet i Stavanger en studie om pandemihåndteringen på norske legekontor. Dette dokumenterer den betydelige innsatsen som ble lagt ned i løpet av rekordtid. Artikkelen ble publisert i Family Medicine and Community Health og kan leses her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7722348/ 

I vår publiserte forskere ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Legemiddelverket i samarbeid med SKIL en studie på effekten av å gjennomføre kvalitetspakken i legemiddelgjennomgang i Molde kommune. Studien viste en signifikant økning i bruk av takst for legemiddelgjennomgang og signifikant nedgang i utleverte legemidler med høy bivirkningsfare. Artikkelen ble publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care og kan leses her: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2021.1913922 

Kommunesamarbeid og kommunedashboard 

Flere kommuner har tatt kontakt med oss, spesielt i etterkant av SKIL-forum. Som et ledd i ønske om enklere ledelse av kvalitetsarbeidet har vi utviklet verktøyet SKIL kommunedashboard, som gir bedre oversikt over kvalitetsarbeidet på legekontorene. Verktøyet vil piloteres ut året, og vi jobber kontinuerlig med å gjøre det bedre. Gjennom verktøyet har kommuneoverlegen mulighet til å informere om kvalitetspakker. Det er også lenker til relevant statistikk og mulighet for å gjennomføre pasienttilfredshetsundersøkelser. Se en videodemonstrasjon av kommunedashboard her: https://vimeo.com/526295780 

Kvalitetsseminar 

Før Covid-pandemien tok oss piloterte SKIL et halvdagskurs som skulle bidra til dialog og planlegging av kvalitetsarbeidet – både på det enkelte legekontor og i kommunen som helhet. Dette ble godt mottatt av både fastleger og kommuner. Vi har nå videreutviklet kurset til Kvalitetsseminar, som kan organiseres av den enkelte kommunen gjennom SKIL kommunedashboard. Les mer om kvalitetsseminar her: https://www.skilnet.no/kommunesamarbeid/kvalitetsseminar/ 

Lokal forbedringskompetanse 

Gjennom kommunesamarbeid tilbyr vi også nytt opplæringsprogram for lokale fagpersoner som ønsker å bli SKIL-veileder. Opplæringen består av to e-læringskurs og en gjennomgang med oss på video. Dette vil skape kompetanseøkning lokalt og kunne bidra positivt til kvalitetsarbeidet på flere områder. Les mer om veilederopplæring her: https://www.skilnet.no/innhold/veilederinformasjon/ 


Hva skjer i høst? 

I tråd med økt aktiviteten øker vi også vår arbeidskapasitet med to nye medarbeidere, innenfor kundeoppfølging og utvikling. Vi gleder oss til å bli flere! 

24 millioner til leger som gjennomfører kvalitetsarbeid 

Som en del av Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er det overført 24 millioner kroner til Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (Kvalitetsfondet). Disse midlene skal dekke fastlegers utgifter til kursavgifter og praksiskompensasjon når man deltar på kurs i kvalitetsarbeid. Mer informasjon om søknadsprosess kommer fra Kvalitetsfondet over sommeren. 

Noen av SKILs kurs gir best utbytte om uttrekksprogrammet Medrave er installert på legekontoret. Dette dekkes ikke av midlene, men noen kommuner er villig til å understøtte kvalitetsarbeid på fastlegekontor ved å ta utgiftene til programmet. Tips gjerne din kommune om dette! 


Nye kvalitetspakker og kurs 

Takket være prosjektmidler fra Helsedirektoratet og Fond for kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet jobber SKIL parallelt med utvikling av tre nye kvalitetspakker, disse vil være knyttet til vanedannende legemidler, diabetes og seksuell helse. Vanedannende legemidler forventes lansert i oktober, mens seksuell helse og diabetes rundt årsskiftet. 

I tillegg jobbes det med en oppdatering av kurset i smittevern, som vil relanseres i god tid før neste influensasesong. 

Vi vil i samarbeid med Helse Bergen utvikle en kursmodul i riktigere bruk av radiologiske undersøkelser. I samarbeid med ALIS-kontorene vil vi utvikle en kursmodul for individuelle veiledere. Dette blir ikke til uten godt samarbeid med våre faglige samarbeidspartnere J 


Nye verktøy for fastleger 

Vi ønsker å bidra til bedre og enklere verktøy for å få oversikt over praksis og kvalitetsforbedring. Gode data fra praksis er for mange viktig for å avdekke forbedringspotensial og følge opp kvalitetsarbeid. 
I samarbeid med Medrave Software AS vil vi videreutvikle SKIL-rapportene og brukeropplevelsen for deltakerne. Vi har også et spennende samarbeid med Helsedirektoratet knyttet til prosjekt allmennlegedata som vil gi fastleger mulighet til å se data knyttet til egen praksis bak pålogging. Sammen med Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet for å gi legene enklere tilgang til legemiddelstatistikk fra egen praksis. 


Vi vil avslutte med å ønske alle våre SKIL-venner en riktig god sommer. Samtidig rekker vi en stor takk til alle deltakere, fagpersoner, samarbeidskommuner som bidrar til å spille oss gode med både ros og konstruktive innspill. Dere er en viktig del av SKIL! 


Hilsen SKIL-teamet.