fbpx

Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet.

Kvalitetsseminaret er godkjent som 7 valgfrie timer til legers etter- og videreutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin. Det anbefales at både fastleger, kommuneoverlege og andre involverte i kvalitetsarbeid i kommunen deltar.

Kvalitetsseminaret arrangeres av kommuneoverlege via SKIL Kommunedashboard og alle deltakerne får muligheten til å vurdere kvalitet og planlegge kvalitetsarbeidet på egen arbeidsplass. Videre diskuteres hvordan kvalitetsarbeidet skal ledes og organiseres i kommunen.

Nøkkeldata fra kvalitetsseminaret presenteres i aggregert form i SKIL Kommunedashboard. Mer informasjon om organisering av kvalitetsseminar finner du på dreiebok for kommunesamarbeid.

PRESENTASJON FOR KVALITETSSEMINAR (VIDEO)

Agenda

Program og forslag til tidsbruk

1 Hva er kvalitet? 15 minutter
2 Kvalitetsarbeidet hittil 30 minutter
3 Når snakker vi om kvalitet? 20 minutter
4 Kommunens kvalitetsindikatorer 45 minutter
5 Gruppearbeid: Kartlegging av egen praksis 60 minutter
PAUSE
6 Presentasjon gruppearbeid 30 minutter
7 Neste skritt – konkretisering av kvalitetsarbeidet 30 minutter
8 Fremtidig organisering 30 minutter
9 Evaluering og avslutning 10 minutter
Læringsmål

FKM 29, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 63, 72, 74

ALM 1, 6, 10, 41, 43, 51, 52, 53, 65, 86.

Kvalitetsrapport

Eksempler på innhold i kvalitetsrapporten

 • Hvorfor denne kvalitetsrapporten?
 • Data og faktatall fra kommunen
  • Helfo
  • KPR
 • Legenes vurdering av kvalitetsarbeidet
 • Uttrekksdata fra legekontorene (Medrave)
 • Organisering og ledelse av legekontorene i kommunen
 • Kvalitetsarbeidet fremover
 • Indikatorer
rapportmockup_3