E-LÆRINGSKURS
DIAGNOSEKODEKURS
5 POENG
Beskrivelse

Kurset er godkjent 5 valgfrie poeng til allmennlegers etter- og videreutdanning.

Koding av diagnoser i allmennpraksis. Formålet med dette kurset er at diagnoser som settes rutinemessing av norske allmennleger skal gi et best mulig bilde av symptomer, sykdommer og andre årsaker til at befolkningen har kontakt  med fastleger og legevakt.

Varighet e-læringskurs: 2×45 minutter + kursprøve
Gruppemøte: 3×45 minutter

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Informasjon kommer…