SKIL lanserer ny kvalitetspakke i vanedannende legemidler


Synes du ordinering og rekvirering av vanedannende er vanskelig?

Ta SKILs kvalitetspakke for påfyll av kompetanse og tips om nye verktøy.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

VLM / Vanedannende Legemidler

Innhold i kurset: Tre gruppemøter à 3 timer + e-læringsmodul før hvert møte.
Varighet: 7-8 måneder.
Godkjenninger:
 18 poeng til videreutdanning i samfunnsmedisin og etter- og videreutdanning i allmennmedisin.

Du får refundert kursavgift og praksiskompensasjon gjennom refusjonsordningen til Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Formålet med kurset:

Målet med dette kurset er å gi deg oppdatert kunnskap om indikasjoner og kontraindikasjoner for vanedannende legemidler.

Det er også godkjent som 18 timers valgfritt kurs til spesialiteten i samfunnsmedisin.

Kurset tar for seg behandling med anxiolytika, hypnotika og opioider, og går spesielt inn på behandling av angst, søvnvansker og langvarige ikke-maligne smerter.

Du vil gjennom kurset også introduseres for en sjekkliste som kan benyttes både før og ved ordinering og rekvirering av vanedannende. I tillegg baserer kurset seg i stor grad på diskusjon av kasus fra egen praksis.