Kloke Valg (KV)

Kvalitetspakken er utviklet i samarbeid med NFA, Norsk forening for Klinisk Biokjemi og Norsk Radiologisk forening

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

Denne kvalitetspakken fokuserer på Gjør Kloke Valg-kampanjen med hovedmål om å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Den gir deltakerne bedre oversikt over egen rekvisisjon av blodprøver og røntgenundersøkelser. Hvor ofte henvises for eksempel pasienter med rygg-/ eller knesmerter til røntgenundersøkelser?

Formålet med dette kurset er å:

 • få oppdatert kunnskap om å vurdere klinisk nytte av ulike blodprøver og røntgenundersøkelser
 • bli bedre kjent med den verdensomspennende kampanjen «Choosing Wisely»
 • Norsk Radiologisk forening 5 anbefalinger, Norsk forening for Klinisk Biokjemis 5 anbefalinger og Norsk Forening for Allmennmedisins 5 anbefalinger

Kvalitetspakken består av:

 • 3 e-læringsmoduler
 • 3 gruppemøter* + 3 arbeidsark
 • 1 avsluttende kursprøve
*Kvalitetspakken består av tre gruppemøter spredt i tid med totalt ca. 8 måneder. Før hvert møte tas et e-læringskurs.

Pris

5.500,- (fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

18 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-moduler + 3 møter

Tidsbruk

7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

5.500,- inkl. mva.

Refusjonsgodkjent

Ja

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

18 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-læringsmoduler + 3 møter

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

FKM 06 Være kjent med begrepene overdiagnostikk/overbehandling og kunne reflektere over konsekvenser for pasient og samfunn

FKM 08 Kunne drøfte og informere om forebygging av vesentlige livsstilssykdommer med pasient og pårørende.

FKM 21 Kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse.

FKM 27 Under veiledning kunne innhente og presentere kunnskap om hva pasienter kan forvente av forsvarlige og tilgjengelige behandlinger for hvert behandlingsmål som er viktig for pasienten (samvalg).

FKM 28 Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandlinger opp mot hverandre og bli enige om behandling (samvalg).

FKM 33 Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg).

FKM 41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

FKM 42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass

ALM 01 Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.

ALM 015 Selvstendig kunne prioritere i egen praksis og kunne bidra til at pasienten får rett behandling på rett sted til rett tid.

ALM 018 Kjenne til og selvstendig kunne vurdere utfordringer ved over- og underdiagnostikk, samt ved over- og underbehandling.

ALM 034 Selvstendig kunne gjennomføre trinnvis utredning med tilpasset bruk av ressurser.

ALM 037 Selvstendig kunne reflektere over, tolerere og håndtere usikkerhet i diagnostikk og behandling.

ALM 038 Selvstendig kunne bidra til aksept for usikkerhet hos pasienter og pårørende.

ALM 065 Selvstendig kunne ta rollen som den medisinske eksperten i primærhelsetjenesten.

SKIL-modellen - hvordan gjennomføre kurset?

SKIL-modellen har følgende målsetninger:

 • Øke kunnskap om viktige verktøy for praktisk kvalitetsarbeid.
 • Gi tilgang til dataverktøy for bedre oversikt over egen praksis
 • Gi rom for refleksjon over egen praksis i allerede eksisterende møtearenaer
 • Organisere kvalitetsarbeid rundt sentrale fagmedisinske tema
 • Gi viktig kunnskapsoppdateringer innenfor sentrale fagmedisinske tema
 • Gjøre det mulig for alle legekontor og smågrupper å delta (dette inkluderer de minste legekontorene, solopraksiser, som består av kun én lege)
 • Sørge for at god kvalitet ikke bare oppnås, men vedlikeholdes over mange år
 • Gi mulighet for rapporter på kommunalt/nasjonalt nivå basert på aggregerte data fra kvalitetsarbeidet, som grunnlag for kvalitetsarbeid i kommune og stat
 • Ivareta enkeltlegers og -kontors anonymitet på en slik måte at data ikke kan brukes til tilsyn

SKIL-modellens bestanddeler:

 • E-læringskurs (i forkant av gruppemøter) – gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet
 • Data fra egen praksis
 • Organiserte gruppemøter
 • Arbeidsark/oppgaver som fylles ut i forbindelse med gruppemøter
Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.

Deltakerinformasjon

En kvalitetspakke krever minimum to deltakere per kurs, det er anbefalt å ha med 5 – 12 deltakere.

Hvem kan ta kurset sammen?

Hvordan sette sammen gruppen?

Gruppen settes sammen av den første som melder seg på gjennom påmeldingsskjema (dette blir automatisk gruppeleder i gruppen). Gruppeleder kan selvsagt endres i etterkant. Informasjon til gruppelederen finner du her: https://www.skilnet.no/komigang/

Mer praktisk informasjon til deg som skal delta på SKIL-kurs finner du her: https://www.skilnet.no/innhold/deltakerinformasjon/