Vårt EPJ-løft

Vårt EPJ-løft

5 år ago
Ta SKILs kliniske emnekurs "Vårt EPJ-løft" (15 poeng). Dette kurset er produsert i samarbeid med Direktoratet for e-helse.
Read More

www.epjloftet.no

6 år ago
Vi har pusset opp nettsiden til EPJ-Løftet: www.epjloftet.no som viser fremdrift og status for de ulike funksjonene.
Read More

EPJ-undersøkelse

6 år ago
Kan du avse 3 minutter til denne EPJ-undersøkelsen? I samarbeid med Direktoratet for e-helse ønsker vi DINE synspunkter.
Read More

SYSVAK

6 år ago
"Raskere import av vaksiner fra SYSVAK" er et av innspillene som er sendt inn til undersøkelsen om de nye funksjonene i journalsystemet.
Read More

EPJ-status oppdatert

6 år ago
Siste status på innføring hos levrandørene og fremgang i EPJ-løftet er nå oppdatert på www.epjloftet.no.
Read More

EPJ – en felles satsing

6 år ago
EPJ-løftet er et program for forbedring av journalsystemene for legekontor. Det omfatter systemene Plenario, System X, CGM og Aspit.
Read More