Bidra til å utvikle nye digitale beslutningsstøtteverktøy

Julehilsen fra SKIL

5 måneder ago
Takk for den betydelige innsatsen dere alle har vist under Covid-pandemien.
Read More

SKIL i BMJ Journals

5 måneder ago
How well did norwegian general practice prepare to adress the COVID-19 pandemic?
Read More

Helsenorge i ny drakt

9 måneder ago
Helsenorge lanserer nytt design på nettsidene og bytte av redaktør- og innholdsverktøy.
Read More

Revidert Telefonråd

9 måneder ago
Bli med på webinar når ny og totaltrevidert utgave av Telefonråd lanseres 1. september.
Read More

Alrek Helseklynge

9 måneder ago
SKIL blir en del av Alrek Helseklynge - velkommen til våre nye kontorlokaler.
Read More

Enorm interesse for SFL

10 måneder ago
Bergen | 8. Juli 2020 408 leger har meldt seg på vår nye kvalitetspakke i sykmeldingsarbeid for leger.
Read More

Nefle Video lanseres i dag

11 måneder ago
Bergen | 12. Juni 2020 Velkommen til ditt nye digitale venterom - Nefle Video. Løsningen for videokunsultasjon lanseres 12. juni.
Read More

SKIL søker pilotkontor

11 måneder ago
Bergen | 10. Juni 2020 SKIL søker pilotkontor til kvalitetspakken "sykmeldingsarbeid for leger". Påmeldingsfrist: 1. juli.
Read More

Nytt kurs: Covid

1 år ago
Kvalitetssikre egen praksis med SKILs nye kurs. Covid-kurset gir seks poeng til allmenn- og samfunnsmedisin.
Read More

Gratis nettside

1 år ago
Tegn Nefle-abonnement innen 10. juni for gratis Nefle til ditt legekontor frem til 30. september 2020.
Read More

SKIL-Forum utsatt!

1 år ago
Grunnet den pågående situasjonen med Covid-19 utsettes SKIL-Forum og veiledersamlingen til oktober 2020.
Read More